Програми для обліку

Українське програмне забезпечення з відкритим кодом

Gtk

Дописи

Програмування / Gtk

05.06.2024 15:52 Gtk

Приклад програми на C# з використанням GtkSharp | ComboBox

Приклад використання віджету ComboBox

ComboBox

Для програмування використовую Visual Studio Code.
Лінки на програми внизу допису.

В програмі Visual Studio Code створюємо новий проект
dotnet new console

Додаємо до проекту пакет GtkSharp
dotnet add package GtkSharp

Запуск програми
dotnet run

Program.cs
using Gtk;

class Program
{
  public static void Main()
  {
    Application.Init();
    new FirstWindow();
    Application.Run();
  }

  public static void Quit()
  {
    Application.Quit();
  }
}
FirstWindow.cs
using Gtk;

class FirstWindow : Window
{
  public FirstWindow() : base("Test")
  {
    SetDefaultSize(600, 350);
    SetPosition(WindowPosition.Center);

    DeleteEvent += delegate { Program.Quit(); };

    VBox vBox = new VBox();
    Add(vBox);

    ListStore store = new ListStore
    (
      typeof(string), 
      typeof(string), 
      typeof(bool), 
      typeof(string)
    );

    store.AppendValues(Stock.DialogWarning, "Warning", true, Stock.Edit);
    store.AppendValues(Stock.Stop, "Stop", false, Stock.Edit);
    store.AppendValues(Stock.New, "New", true, Stock.Edit);
    store.AppendValues(Stock.Clear, "Clear", true, Stock.Edit);
    store.AppendValues(Stock.Edit, "Edit", true, Stock.Edit);

    var imageCell = new CellRendererPixbuf();
    var textCell = new CellRendererText();
    var imageCell2 = new CellRendererPixbuf();

    ComboBox comboBox = new ComboBox(store);
    comboBox.PackStart(imageCell, true);
    comboBox.PackStart(textCell, true);
    comboBox.PackStart(imageCell2, true);

    comboBox.AddAttribute(imageCell, "icon-name", 0);
    comboBox.AddAttribute(textCell, "text", 1);
    comboBox.AddAttribute(imageCell2, "icon-name", 3);

    comboBox.AddAttribute(imageCell, "sensitive", 2);
    comboBox.AddAttribute(textCell, "sensitive", 2);
    comboBox.AddAttribute(imageCell2, "sensitive", 2);

    comboBox.Changed += OnChanged;

    comboBox.Active = 0;

    HBox hBox = new HBox();
    vBox.PackStart(hBox, false, false, 5);
    hBox.PackStart(comboBox, false, false, 5);

    ShowAll();
  }

  void OnChanged(object? o, EventArgs e)
  {
    Console.WriteLine($"Index changed to:{((ComboBox)o!).Active}");
  }
}

Visual Studio Code


© accounting.org.ua - 2024