Програми для обліку

Конфігуратор


Скачати


gtk3-runtime


PostgreSQL


Документація


Телеграм-канал

Програма "Конфігуратор"


Програма для проектування бази даних PostgreSQL

Вимоги: Linux або Windows, .net 7, база даних PostgreSQL


Можливості

Легке проектування бази даних.
Структура конфігурації на українській мові.
Генерування коду на C#.
Вигрузка та загрузка даних або конфігурації.
Обслуговування бази даних.


Вигляд
Конфігурація


Конфігурація зберігається у файлі Confa.xml

Константи - використовуються для збереження одного значення певного типу.
Константи можуть мати безліч табличних частин.
Константи згруповані в блоки констант.
Назва константи унікальна в межах блоку.

Довідники - використовуються для збереження довідкової інформації.
Довідники можуть мати безліч табличних частин.
Для організації ієрархії використовується довідник для даних та додатковий довідник для папок.

Документи - використовується для збереження факту операції.
Документи можуть мати безліч табличних частин.
Документ може буди проведеним - це зроблені записи в регістри і встановлена відповідна відмітка та дата проведення.

Перелічення - набір наперед визначених варіантів значення.

Регістри інформації - використовується для запису даних які носять суто інформаційний характер.

Регістри накопичення - використовується для запису даних які групуються та сумуються.
Типи даних


На даний момент доступні наступні типи даних для полів. Планується розширення.

string - Текст
integer - Ціле число             -2 147 483 648 до 2 147 483 647
numeric - Число з комою            ±1,0 x 10^-28 до ±7,92^28 x 1028 16 байт
boolean - Логічне значення          True - False
date - Дата                  01.01.2022
datetime - Дата та час            01.01.2022 00:00:00
time - Час                  00:00:00
enum - Перелічення              Ціле число
pointer - Вказівник на елемент конфігурації  (Guid типу 291a4809-adf8-4d8a-8272-53d0ecac4898)
empty_pointer - Пустий вказівник       (Guid типу 291a4809-adf8-4d8a-8272-53d0ecac4898)
any_pointer - Будь-який вказівник       (Guid типу 291a4809-adf8-4d8a-8272-53d0ecac4898)
composite_pointer - Вказівник + текст     (Guid типу 291a4809-adf8-4d8a-8272-53d0ecac4898 + текст)
byte - Бінарні дані
string[] - Масив текстових даних (Текст1, Текст2, ... )
integer[] - Масив цілих чисел (Число1, Число2, ... )
numeric[] - Масив чисел з комою (Число1.0, Число2.0, ... )
   Генерування коду C#


Код генерується у файл CodeGeneration.cs при збереженні конфігурації.

Код містить набір класів для кожного об'єкту конфігурації.
Файл CodeGeneration.cs потрібно включити в програму яка розробляється.

Приклад
Створений довідник Номенклатура з двома полями - Назва та Код.
В базі даних буде створена таблиця tab_a01 з трьома полями: uid, col_a1, col_a2. Поле uid - це первинний ключ.

Також для цього довідника будуть згенеровані наступні класи:
Номенклатура_Const - константи
Номенклатура_Objest - об'єкт. Містить значення всіх полів та відповідає за зчитування, запис та видалення запису
Номенклатура_Pointer - вказівник. Містить тільки значення первинного ключа
Номенклатура_Select - вибірка. Вибирає список вказівників та додаткові поляВідео огляд програми
Ліцензія

Ліцензія Apache, версія 2.0.
Програмне забезпечення розповсюджується на ОСНОВІ "ЯК Є", БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ ТА УМОВ, будь то явних або неявних.
Див. Ліцензію щодо конкретних умов, що регулюють дозволи та обмеження згідно Ліцензії.


2023 рік