Програми для обліку

Українське програмне забезпечення з відкритим кодом

Gtk

Дописи

Програмування / Gtk

02.06.2024 10:37 Gtk

Приклад програми на C# з використанням GtkSharp | Діалогове вікно

Приклад введення інформації в окремому діалоговому вікні

Приклад введення інформації в окремому діалоговому вікні

Для програмування використовую Visual Studio Code.
Лінки на програми внизу допису.

В програмі Visual Studio Code створюємо новий проект
dotnet new console

Додаємо до проекту пакет GtkSharp
dotnet add package GtkSharp

Запуск програми
dotnet run

Program.cs
using Gtk;

class Program
{
  public static void Main()
  {
    Application.Init();
    new FirstWindow();
    Application.Run();
  }

  public static void Quit()
  {
    Application.Quit();
  }
}
FirstWindow.cs
using Gtk;

class FirstWindow : Window
{
  Label labelInputText = new Label();

  public FirstWindow() : base("Test")
  {
    SetDefaultSize(600, 600);
    SetPosition(WindowPosition.Center);

    DeleteEvent += delegate { Program.Quit(); };

    VBox vBox = new VBox();
    Add(vBox);

    HBox hBox = new HBox();
    vBox.PackStart(hBox, false, false, 5);

    Button button = new Button("Відкрити діалогове вікно");
    button.Clicked += OnOpenWindowDialog;
    hBox.PackStart(button, false, false, 5);

    HBox hBoxLabel = new HBox();
    vBox.PackStart(hBoxLabel, false, false, 5);
    hBoxLabel.PackStart(labelInputText, false, false, 5);

    ShowAll();
  }

  void OnOpenWindowDialog(object? sender, EventArgs args)
  {
    string InputText = "";

    ResponseType ModalResult = ResponseType.None;
    using (FormInput windowFormInput = new FormInput())
    {
      windowFormInput.TransientFor = this;
      windowFormInput.Modal = true;
      windowFormInput.Title = "Введіть опис";
      windowFormInput.Resizable = false;
      windowFormInput.CallBack_ResultInputText = (string x) => { InputText = x; };
      windowFormInput.Show();

      while (ModalResult == ResponseType.None)
      {
        ModalResult = windowFormInput.ModalResult;
        Application.RunIteration(true);
      }
    }

    labelInputText.Text = InputText;
  }
}
FormInput.cs
using Gtk;

class FormInput : Window
{
  public ResponseType ModalResult { get; set; } = ResponseType.None;

  Button bOk = new Button("Ok");
  Button bCancel = new Button("Закрити");
  TextView InputText = new TextView() { WrapMode = WrapMode.Word };
  public System.Action<string>? CallBack_ResultInputText { get; set; }

  public FormInput() : base("Введення тексту")
  {
    SetPosition(WindowPosition.Center);

    DeleteEvent += delegate { OnCancel(bCancel, new EventArgs()); };
    BorderWidth = 5;

    ScrolledWindow scrollTextView = new ScrolledWindow() { ShadowType = ShadowType.In, WidthRequest = 400, HeightRequest = 100 };
    scrollTextView.SetPolicy(PolicyType.Automatic, PolicyType.Automatic);
    scrollTextView.Add(InputText);

    VBox vBox = new VBox(false, 0);
    vBox.PackStart(scrollTextView, false, false, 0);

    bOk.Clicked += OnOk;
    bCancel.Clicked += OnCancel;

    HBox hBoxButton = new HBox();
    hBoxButton.PackStart(bOk, false, false, 5);
    hBoxButton.PackStart(bCancel, false, false, 5);
    vBox.PackStart(hBoxButton, false, false, 5);

    Add(vBox);
    ShowAll();
  }

  void OnOk(object? sender, EventArgs args)
  {
    ModalResult = ResponseType.Ok;
    CallBack_ResultInputText?.Invoke(InputText.Buffer.Text);
    ThisClose();
  }

  void OnCancel(object? sender, EventArgs args)
  {
    ModalResult = ResponseType.Cancel;
    ThisClose();
  }

  void ThisClose()
  {
    this.Hide();
    this.Dispose();
    this.Destroy();
  }
}

Visual Studio Code


© accounting.org.ua - 2024